You are currently viewing Możesz być jak chcesz…

Możesz być jak chcesz…

Możesz być jaka chcesz.
Możesz myśleć jak chcesz.
Możesz nosić co chcesz.
Możesz mówić co chcesz.

Możesz. Możesz. Możesz.
Wdech – wydech.